Recherche

O = Ezkontza - Mariage

O 01 - Jesus Jauna bezenbat

Jésus Christ et l'Église, modèle d'union pour les jeunes foyers
 
1 - Jesus Jaunak bezenbat nork dezake maita ?
Eliza sainduaren maitez hila baita.
Harentzat du ahotik azken hatsa bota
Eta bihotz barnetik azken odol-xorta.
 
Bi gazte hauk betiko bat egin ditela,
Salbatzailea eta Eliza bezala.
 
2 - Gure lur lohi huntan Jauna zoalarik,
Etzuen bihotzean Elizaz bertzerik.
Pairuak oro ditu jasan amultsurik,
Kurutzea besarka harentzat harturik.
 
3 - Jesus eta Eliza bat dire osoki,
Mendetan barna dire elgarrekin joaki.
Jesus Elizan baizik ez daiteke aurki,
Jesus kolpatu gabe nork Eliza unki ?
 
4 - Lur huntako guziak zerura ditezen,
Elgar dute maitatzen, saindutzen, laguntzen.
Bien amodiotik zenbat haur den sortzen.
Bai eta zenbat saindu zeruetan sartzen !
 
5 - Elizaren eskutik Jesusen odola
Gazte hauien barnerat egun jauts dadila ;
Elgar oso-osoki maita dezatela,
Salbatzaileak eta Elizak bezala
 

O 06 - Espos berri haueri

Bénis, Seigneur, ces jeunes époux
 
1 - Espos berri haueri beha, otoi, Jauna,
eskaintzen baitautzute beren maitasuna.
Zu, botere guziak baderauzkazuna,
zure gain har ezazu hauen batasuna.
 
2 - Egizu zoriontsu bizi ditezela,
eman duten hitzean leialik daudela ;
datorzkioten haurrak maita ditzatela,
Zuk zure hok maitatzen gaituzun bezela.
 
3 - Lagunzkitzu etsenplu onaren emaiten,
haurren ongi altxatzen, naigaben jasaiten ;
lagunt euskaldun eta fededun irauten,
gure herri maitea ohora dezaten.
 
4 - Ardura ikusten da munduan gizona,
edo berdin andrea, kaiolatik joana.
Errebel horietaz urrikal, Jauna ona,
berriz kobra dezaten galdu zoriona.
 
5 - Maiteen ganik berex presondegietan,
edo alargundurik daudenak penetan,
bisitazkitzu, Jauna, ezinbertze hortan,
kontsolamendu kausi dezaten Zu baitan.

O 03 - Jauna baitan jos elgarri

(Ama Birjinari)
 
Ô Marie, unis dans l'amour ces deux époux
 
1 - Jauna baitan jos elgarri bihotz hauk, oi Maria,
Amodio sainduaren betiko iturria !
Beira-zkitzu amultsuki, beirale hain eztia !
Bi gazte hauk, Ama, entzun : zorion emozute.
 
Bi gazte hauk, Ama, entzun :
Zorion emozute.
Elgar maitez, elgar lagun,
Zu-ganat igan beite.
 
2 - Eman heien etxeari zurean zen goxoa,
Hartan laster pitz dadila haur baten irriñoa.
Egin beti azkarrago heien amodioa,
Oraidanik elgarrekin duten goza Jainkoa.
 
3 - Heien baitan, ez bedi sar sekulan bekatua,
Hits ez dadin zuk finkatu batasun amultsua.
Arratsetan, hel bekizu heien otoitz kartsua ;
Haurren haurrez gozaturik, eman bier Zerua.
 

O 07 - Entzun Jaun Zerukoa

Bénis, Seigneur, les jeunes époux
 
l - Bi gazte hok eskuak emanik elgarri,
lotu dira Zu gana daman bideari :
amodioa dute bideko janari,
zure grazia izan bezate edari
 
Entzun, Jaun Zerukoa, gu denen otoitza :
bete zazu graziaz egungo ezkontza.
 
2 - Bide hori bekite atsegingarria,
arina izan dadin hauen uztarria ;
laguntzat emozute xori kantaria,
elgarren konpainian diten bozkaria.
 
3 - Hau da ere, Jainkoa, eskatzen zaizuna :
espos hauetan beira sendo maitasuna,
elgarren errespetu ta leialtasuna,
deusek ez dezan markits hauen batasuna
 
4 - Gida hauen urratsak fedezko argian,
deus ez dadila gerta zure gordabian ;
zure ofentsatzerat badira abian,
hor eman zaite beti bien agerian. 
 
5 - Egizu bi esposen helburu garbia
oroz gainetik izan dadin familia ;
zerbitzatzerat ere ditzazu lehia
Zuk hauentzat hautatu zinuen herria.
 
6 - Hauen gainerat heldu bada zorigaitza,
gutarat errexenik erortzen den gauza,
egizu ez dezaten galdu konfiantza,
bainan atxik fedea eta esperantza.
 
7 - Nahigabetan diren ezkonduak oro
bisitazkitzu, Jauna, orai eta gero ;
horien bihotzetan ez denean aro,
   zure maitasun suak dezaioten bero.
 

O 04 - Onhar zeruko Ama

Ô Marie, veille sur ces époux : Fortifie leur amour !
 
1 - Onhar, zeruko Ama, egungo ezkontza.
Otoi, egun, bat egin esposen bihotza.
Jainkoak betiere bat begira bitza.
Bizi on batez diten elgarrekin goza.
 
2 - Emozu zoriona heien etxeari.
Senarra izan bedi San Josep iduri.
Pitz aldiz bihotzean andre esposari
Denen zeruztatzaile zure goxo hori.
 
3 - Lagun-zkitzu nekeen eta oren beltzen,
Bihotz eta gogoz bat, arinki gainditzen:
Lagun beti sainduki elgarren maitatzen,
Jaunaren bihotzean barna sar ditezen.
 
4 - Ohantze berri huni beha zozu egun,
Izan dezan nasaiki haur eta ontasun.
Ait-ama, haurrak beude Eskualdun fededun,
Egun batez zeruan har ahal ditzatzun.
 

O 10 - Jin da espos berrien eguna

Jour de mariage
 
Jin da espos berrien esguna
Har dezaten betiko laguna
Bien baiak, bien maitasuna
Onhar, Jauna.
 
1 - Gaur baitute hautatu Eliza
Betikoa emaiteko hitza,
Zutan finka dezaten bizitza
Jauna mintza.
 
2 - Bat batean, bien bihotzean
Su berri bat pindartu zenean
Piztua zen Jaunaren labean
Haren deian.
 
3 - Lur hau da hotz, maitasun beharrez
Ez da hemen zoriona errex
Zu oroitu, Jesus, gure maitez
Gutaz denez..
 
4  -Bi gazte hauk duten su beroa
Ez da su bat bihar hoztekoa
Zuk iraupen emozu, Jainkoa,
Betikoa.

O 05 - Besta eder huntarat ( ezteiak )

Allons dans la joie vers le Seigneur
 
Besta eder huntarat, goazen oro betan
Sar bedi bat bedera alegrantzietan !
 
 
1 - Aldare aintzinean horra hor bi gazte
Bide berri eder bat egun dute haste.
 
2 - Alegrantzia dute Jaunak ta herriak,
Esperantzaz beteak holako berriak.
 
3 - Izan zaite Jesus, zu beti horiekin,
Lotu berri den su hau azkartuz joan dadin.
 
4 - Baia Jaunak berak du egin sakramendu,
Josi den lokarriak hura du zimendu.
 
5 - Espos berri gazte hauk bat egin tu Jaunak,
Onhar bitza ordainez denen esker onak.
 
6 - Egungo maitasuna ez dadila alda :
Amodioa zer da, betiko ez bada.
 
7 - Maitatzeko behar da ainitz barkamendu :
Jesusek amodioz bizia eman du.
 
8 - Gorets, gazte maiteak, Jainkoaren aintza,
Maitez bildu zauztena biziaz zerbitza.
 
9 - Hau da egun ederra bi gazte hauientzat
elgarri juntatzeko  jinik zure ganat
 
10 - Guzien Aita ona  Zuk hauk benedika
dezaten zure baitan  eskontza hau finka