Recherche

B = Ogi-arnoen ekartzea – Présentation dons

B 1 - Huna, Jauna, Herria

Vois ton peuple rassemblé, s'offrant avec le Christ
 
Huna, Jauna, herria
Mezan bat egina,
Kristorekin guzia
Zuri eskainia.
 
1 - Hor aldarean, ogi bihiak denak dire bat ogian,
Hor aldarean, mahats mulkoak denak ere bat arnoan :
Bai Jesusekin, bai elgarrekin, guziek dugun bat egin .
 
2 - Huna haurñoak, huna gazteak Jesusek ditzan erabil
Huna jendeak, huna guziak, Jesusen baitan denak bil.
Haren nahian, haren grazian gaiten gu bizi eta hil.
 
3 - Huna eriak : hoitan burura kurutzean Zuk hasia.
Huna xaharrak : eman hiltzean deneri zure loria
Bai bozkario, eta minetan pitz gutan zure Argia.
 
4 - Huna etxeak, huna herriak bai eta mundu zabala.
Kristoren baitan beite denak bat. Zuk nahi duzun bezala :
Amodiozko mundu berria beti zabalduz doala

B 6 - Kristorekin dugun egin

Unissons notre offrande à celle du Christ
 
Kristorekin dugun egin guzien eskaintza.
Kristorekin zabal dadin munduan Eliza.
 
1 - Huna ogia guk aldarerat ekarria
Zure gorputza egin dadila.
 
2 - Huna arnoa gure bihotzen piztekoa
Zure odola egin dadila.
 
3 - Bizian denak ditugu, Jauna, zuk emanak :
Zor den bezala, zure ditela.
 

B 2 - Har otoi Jauna

Reçois notre offrande, Seigneur
 
Har otoi Jauna, gure eskaintza :
Elizaren haur nahiz gabiltza.
Har otoi Jauna gure bihotza.
 
1 - Huna ogia
Ogi garbia
Gure indarren azia :
Gure bizia
Dadin guzia
Goiti abia !
 
2 - Huna arnoa,
Arno gozoa
Gure bihotzen beroa
Oi Jaun Goikoa,
Zu ganat doa
Gure gogoa !
 

B 8 - Jaun Zerukoa

Présentons au Seigneur nos supplications
 
1 - Jaun Zerukoa, otoitzez gaude konfidentzia betean :
Amodioa pitzarazazu gure sort herri maitean,
Zure lekuko agertuz beti, bizi gaitezen bakean,
Batek bertzea errespetatuz, batasun sendo batean.
 
2 - Eta ogia sortarazazu gosea dagon lekuan,
Gure gidari daudenak aldiz lagundu beren karguan,
Izan dezaten bihotz bat eta argi bizi bat buruan,
Egia eta zuzentasuna heda ditezen munduan.
 
3 - Egizu, otoi, libertatea nehork ez dezan kondena,
Eta ez ahantz hobenik gabe estekan eman dutena,
Zuhauren edo herriagatik pairatzen ari duena,
Mundu guzian errespetatu dezan gizonak gizona.
 
4 - Bada hoinbertze sofrikario eta hoinbertze behartsu,
Zure eskua izan dadila denen alderat indartsu ;
Mundu huntako behar orduen berri ongi baitakizu,
Komeni bada, solegi diten, Jainkoa, zerbait egizu !

B 3 - Onhar, Aita Zerukoa

Agrée, Père du ciel, notre offrande
 
Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
 
1 - Huna ogia, guziz garbia.
Otoi ! deneri eman grazia,
Eta hileri zure bizia.
 
2 - Huna arnoa, zerurakoa :
Hel dakizula hunen gozoa !
Salba dadila mundu osoa !
 
3 - Huna bihotzak, huna etxeak,
Huna huna gu garen guzia :
Egin dezagun zure Nahia !
 
 

B 9 - Nere Bizia

Prends ma vie, Seigneur
 
1 - Nere bizia har-azu Jauna, otoitz dadien egina.
Nere bizia egin dadila Zure bizia bezala. (bis)
 
2 - Ogi xuri hau har-azu Jauna, otoitz dadien egina.
Kristoren gorputz egin dadila Bazko bezperan bezala. (bis)
 
3 - Arno hau ere har-azu Jauna, otoitz dadien egina.
Arno hau ere egin dadila batasuneko odola. (bis)
 
4 - Nere eskuak harzkitzu Jauna, otoitz nadien egina.
Nere eskuak egin ditela zure eskuak bezala. (bis)
 
5 - Nere bihotza har-azu Jauna, otoitz dadien egina.
Nere bihotza egin dadila zure bihotza bezala. (bis)
 

B 5 - Apezaren eskaintza

Je crois en la résurrection de la chair
 
1 - Galbario gaineko goi eskaintza hura
Apezaren eskutik dohala zerura ;
Suzko leize beltzetik hilak diten aira. (bis)
 
Apezaren eskaintza onar zazu, Jauna,
Hilek dezaten goza zure  zoriona.
 
2 - Onar aldarean den Jesusen Gorputza :
Hilen zorrak bere gain, zuri oihuz datza,
Barkamenduz ur dadin Aitaren bihotza.  (bis)
 
3 - Onar zazu Jesusek ixuri Odola :
Arimak garbiturik zu-gana ditzala ;
Baitu hoben guzien kentzeko ahala.  (bis)