Recherche

V 03 - Jainkoaren Ama

Mère de Dieu, nous voulons t'aimer toujours
 
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, beti, beti. ( bis )
 
1 - Gure goresmenak onets ditzazu
Gaitz guzietarik, beira gaitzazu :
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu
Beti, beti.
 
2 - Zoin garbi zaren errepikatzen,
Lur guzia nehoiz ez da baratzen.
Gu ganik eskerrak ditutzu segurak,
Beti, beti.
 
3 - Guk gure Amatzat, hartzen zaitugu,
Zu maitatuz bizi nahi baitugu.
Azken hatseraino, kantatuko dugu,
Beti, beti.
 
4 - Hemengo hersturak ikusten tutzu,
Guzien beharrak badakizkitzu.
Beraz zure haurrak hemen beira-zkitzu,
Beti, beti.
 
5 - Beti berdin ahul gaizki gabiltza,
Hoin maiz erdiratuz zure bihotza...
Gutaz izan zazu, oi urrikalmendu,
    Beti, beti.